Pravidla jízdy ve skupině

TATO PRAVIDLA JSOU ZÁVAZNÁ PRO ČLENY A ÚČASTNÍKY VYJÍŽDĚK,
KTERÉ POŘÁDÁ STAR-RIDERS CZECH REPUBLIC

Pokud jede na vyjížďku více motorek najednou, je nutné vytvořit nějaké uspořádání jezdců především z hlediska jejich bezpečnosti. Skupina je na silnici lépe vidět a slyšet než jednotlivec. V každém případě je nutné jezdit tak, jako bychom byli neviditelní! To znamená, že vždy musíme počítat  s tím, že nás ostatní účastníci provozu nevidí a přehlédnou.

Každý jezdec jedoucí ve skupině odpovídá za svoji jízdu, za svoji bezpečnost a za bezpečnost svých kamarádů. Pravidla jízdy ve skupině zvyšují míru bezpečnosti, ale nesnímají z nikoho žádnou zodpovědnost. Je nutné si uvědomit, že jízda ve skupině je náročnější než jízda sólo a proto se musí o hodně více sledovat silnice a ostatní jezdci. Zvlášť je nutné bedlivě sledovat jezdce před sebou a vedle sebe.

Každá skupina má pravidla trochu jiná, ale platí určité obecné zásady. Pokud jsme ve společnosti motorkářů, se kterými často nejezdíme, je nutné se s pravidly jízdy ve formaci seznámit a přispět tak k celkové bezpečnosti.

Člen skupiny, který pravidla jízdy ve skupině opětovně porušuje, bude z vyjížďky vyřazen.

1. Kdy se jezdí ve formaci?

Tyto pokyny by měla dodržovat skupina 2 a více motocyklů. Dvě motorky sice nepotřebují mobil na komunikaci mezi prvním a posledním jezdcem, ale určitě by jejich řidiči měli být dohodnuti na tom, kudy a jakým tempem se pojede.

Jsou dvě alternativy formace. Může se jet v koloně za sebou – zde je důležité dodržovat bezpečný odstup. Na dobrém a suchém povrchu silnice se osvědčila metoda 2 sekund. Vyhlédne se určitý bod u cesty, který zrovna míjí jezdec před vámi a počítá se jednadvacet, dvaadvacet. Za tyto 2 sekundy bychom měli míjet daný bod také. Jede-li tedy formace rychlostí 50 km/h, odstup od motorky před vámi by měl být necelých 30 m. V případě jízdy cik-cak motorka šikmo před a za vámi by měla být vzdálena cca 14 m. Je nutné pamatovat, že se vzrůstající rychlosti se rozestup musí zvětšit. Jen pro informaci, kolik se ujede metrů při různé rychlosti za sekundu: 60km/h – 17m, 80km/h – 22m, 110km/h - 31m.

Druhý způsob jízdy ve formaci cik-cak bude popsán dále.

2. Před jízdou

- rozdělit si role a úkoly pro jednotlivce ve skupině. Pomalejší, méně zkušení jednotlivci a slabší motorky zaujímají místa vepředu. Skupinu uzavírají nejzkušenější motorkáři a nejsilnější stroje. Jezdci se ve skupině vzájemně nepředjíždějí. Je dobré se domluvit na posuncích pro zastavení, tankování, poruchu atd. a stanovit si pořadí, v jakém se pojede.

- dohodnout se na trase a místech pro zastávky. O hlavních bodech trasy, vzdálenosti k nejbližší zastávce a místech zastávek informuje kolonu kapitán, vedoucí člen formace, jenž určuje trasu a uzavírá celý útvar zepředu. Kapitán se tedy nepředjíždí, ledaže by k tomu dal pokyn. Kapitán a poslední jezdec by měli mít možnost mezi sebou komunikovat mobilem.

- zkontrolovat dostatek benzínu v nádrži. Domluvit se se všemi účastníky kdy a kde se bude brát benzín . Je velmi účelné zastavit u nejbližší benzinky, aby si všichni mohli doplnit palivo do plné nádrže. Další tankování by mělo být ve vzdálenosti dle člena s nejkratším dojezdem.

3. Vytvoření formace cik-cak

Formace cik-cak nebo zip spočívá ve vytvoření dvou proudů motocyklů a to tak, že každý motocykl sousedí s mezerou ve vedlejším proudu - jezdci se řadí střídavě, jeden k pravé polovině vozovky a druhý k levé polovině. Mezera má funkci bezpečnostní – při nutnosti úhybného manévru nikdo vedle „nepřekáží“. Stejně jako v obyčejném provozu je však potřeba dodržovat bezpečnou vzdálenost od motorky před námi. A je nutné nechat několik větších mezer pro možnost zařazení předjíždějících vozidel nebo je možné se rozdělit na několik osmičlenných skupin a mezi nimi nechávat větší mezeru.

Motocykly jedoucí ve dvouřadé formaci by měly být srovnány tak, aby od kraje svého jízdního pruhu měly stejně daleko, jako k sousední řadě motocyklů. Jinými slovy, dvě řady motocyklů by měly rozdělovat jízdní pruh na třetiny.

Jsou určité situace a okolnosti, kdy dvouřadou formaci nelze realizovat. Jsou jimi například prudké a četné zatáčky, snížená viditelnost, nájezdy a sjezdy z dálnic a podobně. V takových případech jedou motorky za sebou a dodržují bezpečný odstup, případně odstup na předjetí jiným vozidlem.

4. Kapitán

Kapitán, jinak zvaný road captain či lead rider má za úkol vést skupinu motocyklů a dbát na dodržení domluvené trasy a rychlosti. Řídí odbočování, změnu jízdních pruhů, výjezdy z dálnice, vybírá místo na řádné a mimořádné zastávky apod. Jeho úkolem je zajistit maximální bezpečnost skupiny a držet celou formaci pohromadě. Musí včas změnit směr aby se všichni jezdci stačili zařadit do odbočovacího pruhu apod. Má také funkci signalizační – dává pokyny celé skupině viz. obrázky na konci textu. Z uvedeného plyne, že této pozice by se měl ujmout zkušený jezdec.

5. Poslední jezdec

Poslední jezdec uzavírá formaci a vede evidenci „odpadlých“ jedinců. Při akcích, jichž se účastní velký počet motorek, by měl mít mobil, aby mohl o případných nesnázích informovat kapitána. Oba by měli být vybaveni reflexní vestou, výstražným trojúhelníkem, a kompletní sadou nářadí, což se hodí v případě poruchy či nehody. Stejně jako u kapitána, také funkce posledního jezdce vyžaduje zkušenosti s jízdou ve skupině.

6. Jak se chovat při jízdě ve formaci

Pro úspěch přesunu celé skupiny motocyklů je nutné dodržování odstupů motorek a zachování tvaru. Odstupy by měly být dostatečné, ale zase ne přehnané. Příliš velké mezery mezi jednotlivými motorkami můžou způsobovat infiltraci dvoustopých vozidel. Dochází pak k roztrhání kolony na 2 a více částí a někteří motocyklisté se pak samovolně stávají kapitány a posledními jezdci, pro což nemusí mít dostatečné zkušenosti.

Kromě sledování mezery před sebou je potřeba dávat pozor na zadní jezdce. Pokud se jim vzdalujeme,  zpomalíme taky. Udělá-li to takto i jezdec před námi, zvyšujeme tím šanci, že skupina dojede v kompletní sestavě tak, jak vyjela. Při předjíždění platí, že každý předjíždí na „vlastní triko“, tedy za sebe!

Pokud někdo během cesty „odpadne“ pro poruchu apod., je nutné doplnit tuto mezeru tak, že se nepřejíždí z řady do řady, ale jezdci se posunou dopředu v rámci své řady. O odpadlíka se postará poslední jezdec. Skupina pokračuje v jízdě, dokud nemůže zastavit na bezpečném místě.

Optimální množství motorek ve formaci je 8 strojů. Pokud je skupina početnější, je dobré ji rozdělit na více skupin po cca 8 jezdcích.

7. Komunikace ve skupině

Kapitán většinou signalizuje zamýšlené změny rychlosti či směru jízdy, upozorňuje na překážky, zastávky na občerstvení. Na signálech je potřeba se domluvit, ale existuje několik gest, které by měly mít obecnou platnost viz obrázky.

Závěrem je třeba připomenout, že podle statistiky je jezdec na motorce 7x více ohrožen než řidič auta!!!

(Zdroj www.motoarena.cz, Motoškola-praktická učebnice, Yamaha – příručka pro přežití) Upravil 16.2.2011: Alois – určeno pro Star-Riders Czech Republic


    Zpět na Články