STRÁNKY STAR-RIDERS™

Vážení členové, vážení kamarádi,

před lety jsme oficiálně založili náš klub Star-Riders® Czech Republic a dne 12.12.2010 se poprvé rozběhly stránky star-riders.cz. Byly to velmi příjemné chvíle, kdy jsme se scházeli, abychom vložili svou energii do něčeho krásného a přátelského jako je klub nadšenců cruiserů a chopperů Yamaha Star. Snažili jsme se o to nejlepší, co bychom do klubu přinesli.

V roce 2012 si část členů založila vlastní klub s podobným názvem. Jejich odchod přispěl k pohodové a přátelské atmosféře, která tu již vládla.

Klub hodláme udržet v intencích, které jsme si při založení vytýčili. Existujeme na bázi dobrovolnosti a plné otevřenosti vůči okolí, ale nejsme nikomu - ani v zahraničí - podřízeni. Jezdíme na libovolných značkách motorek. O tom, kdo mezi námi bude, rozhoduje celý kolektiv. A ten má právo odmítnout člena, který se zpronevěří myšlence klubu. 

O aktivity klubu se stará celá členská základna, která svými aktivitami udává směr ve vývoji klubu.

Veškerá činnost je veřejná a vyjížďky jsou určeny pro všechny účastníky, pokud nebude výslovně uvedeno jinak z důvodu např. rezervace míst, vstupenek apod.

S postupem času si každý hledá své místo v moto světě a zjišťuje, co je pro něj optimální. Proto se scházíme na společných akcích tehdy, kdy máme chuť se vidět či si společně vyjet. Žádný člen není ničím vázaný a není nikomu podřízen a dělá pro klub to, co umí a chce.

Dne 20. 1. 2016 byla ÚPV (patentový úřad) zaregistrována ochranná známka STAR-RIDERS® a ochranná známka kombinovaná slovní a grafická - viz forum.star-riders.cz. Od tohoto data existuje v naší republice pouze jeden klub, který může legálně v České republice užívat označení STAR-RIDERS®.

Alois

Web i fórum je provozováno pod patronací Timplant s.r.o. Ostrava

 

10. 07. 2017